U GODINI VJERE - ŽUPA ČERIN

U svom Predgovoru Youcat – Katekizmu za mlade Sveti Otac papa piše: „Proučavajte Katekizam! To je želja mojega srca. Proučavajte Katekizam žarko i ustrajno! Proučavajte ga u tišini svoje sobe, čitajte ga u dvoje, s prijateljima, oblikujte skupine za čitanje i umrežite se, podijelite ga s drugima na internetu. Morate u vjeri biti puno dublje ukorijenjeni nego generacije vaših roditelja“.

Opširnije...

SV. MISA ZA ŽRTVE RATOVA I PORAĆA ŽUPE SV. STJEPANA PRVOMUČENIKA NA ČERINU

Kao što je običaj u našoj župi sv. Stjepana na Čerinu zadnje nedjelje u listopadu slavimo sv. Misu za sve žrtve minulih ratova i poraća župe. U župi je stradalo 288. žrtava I. Svjetskog rata, 479 žrtava II. Svjetskog rata, 21 žrtva Domovinskog rata i 4 žrtve Hrvatskoga proljeća. Dakle 794 žrtve je dala župa sv. Stjepana Prvomučenika na Čerinu.

Opširnije...

RASPORED MISA PO GROBLJIMA

BLAGDAN SVIH SVETIH

Četvrtak, 1. studenoga 2012.

8 sati – Sv. Misa u župnoj crkvi na Čerinu

9 sati – Grmine, Hrvatskih vitezova, Čalići

11 sati – Stojića, Pododaci, Dugandžića

13 sati – G. Hamzići, Šarčevo, Čmarevac

15 sati – Čerin, G.M. Ograđenik, Elezovac

Opširnije...

Poruka pape Benedikta XVI. za Svjetski misijski dan 2012.

Draga braćo i sestre!

Proslava Svjetskog misijskog dana ove godine ima sasvim posebno značenje. Pedeseta obljetnica koncilskog dekreta Ad gentes, otvorenje Godine vjere i Biskupske sinode na temu nova evangelizacija pridonose tome da se ponovno potvrdi spremnost Crkve s većom se hrabrošću i žarom zauzeti u missio ad gentes da poruka evanđelja dopre i do najudaljenijih krajeva svijeta.

Opširnije...

PORTA FIDEI – PAPINO APOSTOLSKO PISMO KOJIM SE PROGLAŠAVA GODINA VJERE

Apostolsko pismo u obliku motu proprija pape Benedikta XVI. kojim se proglašava Godina vjere

1. “Vrata vjere” (usp. Dj 14, 27) koja vode u život zajedništva s Bogom u njegovoj Crkvi uvijek su nam otvorena. Preko njihova se praga može prijeći kada je Božja riječ naviještena a srce dopusti da ga oblikuje milost koja preobražava. Proći kroz ta vrata znači krenuti na put koji traje cio život. Taj put započinje krštenjem (usp. Rim 6, 4), po kojem možemo Boga nazivati Ocem, a završava prijelazom iz smrti u vječni život, plod uskrsnuća Gospodina Isusa koji je, darom Duha Svetoga, htio učiniti dionicima svoje slave sve koji vjeruju u njega (usp. Iv 17, 22). Ispovijedati vjeru u Trojstvo – Oca, Sina i Duha Svetoga – znači vjerovati u jednoga Boga koji je Ljubav (usp. 1 Iv 4, 8): Otac, koji je u punini vremena poslao svoga Sina radi našeg spasenja; Isus Krist, koji je u otajstvu svoje smrti i uskrsnuća otkupio svijet; Duh Sveti, koji vodi Crkvu kroz stoljećâ u iščekivanju Gospodinova povratka u slavi.

Opširnije...

Dani kruha i zahvalnosti - Čerin 14. listopada 2012.

Dobar ti dan, zlato moje na stolu.
U tebi je toliko žuljeva, toliko muke
Da sva moja obitelj, skupljena u kolu
Pred tobom u molitvi sklapa ruke.
I mrvu tvoju ljubim, tvoje zrno,
U kojem sazdan je ratarski mar.
I onaj što okrunjen bijaše trnom
U tebi je gledao Oca, a ne stvar.
Kruhu moj, ti tijelo zemlje i roda,
Blagujem te sa štovanjem i nadom.
Sami smo za stolom podno nebosvoda,
Stvoreni poštenjem, ljubavlju i radom.
S ljubavlju te kušam, na mrvicu pazim.
U tebi vidim pretke, orače i sijače.
I kao da nekom divnom stazom slazim
I nad hljebom kao dijete plačem.
Nauči me skromnosti, kruhu moj,
Ne daj da budem bahat i braći svojoj stran.
S dobrima te kušam, sve više bivam svoj
I ne sanjam život, nego živim san.
Opširnije...

PROSLAVA SV. FRANJE U ŽUPI ČERIN

Svečano smo proslavili blagdan sv. Franje Asiškoga u župi sv. Stjepana na Čerinu. Na samu Uočnicu blagdana u srijedu, 3. listopada imali smo sv. Krinicu u 18,30 sa litanijama sv. Franje, potom svečanu sv. Misu koju je slavio fra Dario Dodig. U propovijedi fra Dario je istaknuo kako je Franjo smo jedno želio i naglašavao Živjeti Evanđelje Isusa Krista. To je kršćanima potrebno i danas da slušaju, prime u srce, žive i svjedoče Gospodina svugdje. Poslije sv. Mise uslijedio je Obred preminuća sv. oca Franje.

Opširnije...
Top