HVALA TI, SVETI OČE!

U našoj župi sv. Stjepana slavit ćemo svečanu sv. Misu zahvalnicu u četvrtak, 28. veljače u 18 sati na Čerinu. Zahvalit ćemo Bogu za 8 godina djelovanja pape Benedikta XVI. koju toga dana u 20 sati odstupa s Petrove stolice i započet ćemo molitvu gospodi kardinale za izbor novoga Pape da ih Duh Sveti vodi i prati u važnoj zadaći za Crkvu katoličku.

Sv. Misu će predvoditi fra Ivan Ivanda koji je dugogodišnji prevoditelj Papinih djela na hrvatski jezik. Nakon sv. Mise uslijediti će klanjanje Presvetom Oltarskom Sakramentu.

Pozivamo sve župljane!

Top