Pastorani djelatnici

Od osnutka župe do danas u Čerinu su djelovala 32 župnika i 49 kapelana.

Župnici

1. fra Marijan Miletić - 1864.-1970.

2. fra Martin Mikulić - 1870.-1872.

3. fra Ivo Vasilj - 1872.-1883.

4. fra Marijan Zovko - 1883.-1894.

5. fra Stjepan Naletilić - 1894.-1894.

6. fra Rafo Radoš - 1894.-1899.

7. fra Venceslav Bašić - 1899.-1899.

8. fra Jako Vasilj - 1899.-1911.

9. fra Ilija Rozić - 1911.-1921.

10. fra Mile Miloš - 1921.-1929.

11. fra Nikola Ivanković - 1929.-1934.

12. fra Tomo Zubac - 1934.-1937.

13. fra Grgo Vasilj - 1937.-1943.

14. fra Živko Martić - 1943.-1947.

15. fra Vice Skoko - 1947.-1948.

16. fra Darinko Brkić - 1948.-1950.

17. fra Eugen Tomić - 1950.-1952.

18. fra Vencel Kosir - 1952.-1956.

19. fra Krsto Ravlić - 1956.-1957.

20. fra Božidar Ćorić - 1957.-1959.

21. fra Umberto Lončar - 1959.-1964.

22. fra Stanko Vasilj - 1964.-1970.

23. fra Zrinko Čuvalo - 1970.-1974.

24. fra Stanko Banožić - 1974.-1980.

25. fra Drago Čolak - 1980.-1988.

26. fra Berislav Kutle - 1988.-1991.

27. fra Ante Leko - 1991.-2000.

28. fra Mate Dragićević - 2000.- 2005.

29. dr. fra Iko Skoko  - 2005.-2010.

30. fra Dario Dodig - 2010.-2016.

31. fra Tihomir Bazina - 2016. - 2018.

32. fra Hrvoje Miletić - 2018.-2022.

33. fra Velimir Bagavac - 2022.-

 

 

Kapelani

1. fra Križan Galić - 1909.-1911.

2. fra Stjepan Romić - 1912.-1913.

3. fra Metod Miletić - 1914.-1916.

4. fra Cvitan Dodig - 1916.-1918.

5. fra Križan Galić - 1918.-1920.

6. fra Ante Šola - 1920.-1921.

7. fra Križan Galić - 1921.-1922.

8. fra Bazilije Senjak - 1934.-1934.

9. fra Žarko Pehar - 1935.-1939.

10. fra Silvestar Vasilj - 1937.-1941.

11. fra Miroljub Skoko - 1939.-1940.

12. fra Jako Križić - 1941.-1944.

13. fra Kamilo Milas - 1941.-1945.

14. fra Branko Marijić - 1943.-1943.

15. fra Franjo Ivanković - 1944.-1945.

16. fra Vice Skoko - 1946.-1949.

17. fra Bosiljko Kordić - 1946.-1946.

18. fra Janko Bubalo - 1950.-1981.

19. fra Placid Pandžić - 1953.-1955.

20. fra Tomo Zubac - 1956.-1965.

21. fra Ratimir Kordić - 1965.-1985.

22. fra Luka Begić - 1967.-1968.

23. fra Ante Perković - 1968.-1969.

24. fra Jozo Zovko - 1969.-1974.

25. fra Bonifacije Barbarić - 1974.-1976.

26. fra Tihomir Nuić - 1975.-1976.

27. fra Ante Pranjić - 1976.-1980.

28. fra Franjo Mabić - 1980.-1983.

29. fra Berislav Mikulić - 1981.-1983.

30. fra Jakov Lovrić - 1982.-1988.

31. fra Branimir Musa - 1983.-1988.

32. fra Ljudevit Rupčić - 1988.-1988.

33. fra Umberto Lončar - 1988.-2000.

34. fra Ante Leko - 1988.-1991.

35. fra Iko Šarić - 1991.-1996.

36. fra Rade Dragićević - 1995.-2004.

37. fra Stjepan Martinović - 1996.-2000.

38. fra Drago Škrobo - 1999.- 2008.

39. fra Marko Dragićević - 2000.-2003.

40. fra Anthony Burnside - 2003.-2004.

41. fra Tomislav Puljić - 2004.-2005.

42. fra Mladen Rozić - 2005.-2007.

43. fra Ivan Ivanda - 2007.-2014.

44. fra Ivan Landeka - 2007.-2010.

45. fra Ignacije Alerić - 2010.-2013.

46. fra Tihomir Bazina - 2013.-2016. 

47. fra Slaven Brekalo - 2014.-2016.

48. fra Hrvoje Miletić - 2016.-2018.

49. fra Jure Barišić - 2018.-2022

50. fra Tomislav Sablje - 2022.-

51. fra Stjepan Neimarević - 2022.-

52. fra Marinko Šakota - 2022.- 2023

53. fra Branimir Novokmet - 2024 - 

Top