Raspored svetih misa kroz drugi Uskrsni tjedan

 

Nedjelja, 19. travnja 2020.

Čerin, 8 sati –  Slobodan i Marija Odak za sve svoje +++

11 sati – Sv. misa za puk

Donji Mali Ograđenik, 9:00 – Luka i Janja Vasilj za ++ roditelje i sve ostale +++

Donja Blatnica, 9:30 –  Obitelj za + Ivana Gagru, Janju, Božu, Ines i sve ostale +++ iz obitelji

Donji Veliki Ograđenik, 10:30 –  Ante i Janja Soldo za sve svoje +++

 

Ponedjeljak, 20. travnja 2020.

Čerin, 7 sati

 • Manda Musa za + supruga Gojka i Ivana Musu i sve +++
 • Kata Radišić za + supruga Mirka, sina Brunu i ostale +++ iz obitelji Radišić i Šimović

 

Utorak, 21. travnja 2020.

Čerin, 7 sati

 • Pero Gagro za + sina Stojana
 • Obitelj za + Milenka Petrinu

Čerin, 18 sati

 • Milica Stojić za ++ roditelje Ivana i Šimu, sestru Anu i ostale +++

 

Srijeda, 22. travnja 2020.

Čerin, 7 sati

 • Obitelj Šimović za + Maru Radišić
 • Djeca za ++ Stipu, Matiju i ostale +++ iz obitelji Barbarić

 

Četvrtak, 23. travnja 2020.

Čerin, 7 sati

 • Mile i Šima Prusina za ++ roditelje Danicu, Veselka i Antu i ostale +++
 • Vinko i Danica Radišić za ++ iz obitelji Radišić, Bambir, Vučić, Soldo, Ivanković, i Iliju i Maru Škegro

Čerin, 18 sati

 • Stipe i Anica Stojić za sve svoje +++

 

Petak, 24. travnja 2020.

Čerin, 7 sati

 • Vjekoslav Pehar s djecom za + suprugu Gordanu, djeda Marka i babu Lucu
 • Anka Pehar za + supruga Nikolu, svekra Antu, svekrvu Janju, roditelje Mihu i Cviju, braću Iliju i Mirka i bratića Krešu

 

Subota, 25. travnja 2020.

Čerin, 7 sati

 • Anica Soldo za + supruga Ivana i ostale +++
Top