PROMJENA RASPOREDA SVETIH MISA U NAŠOJ ŽUPI

 

Od sutra, 2. rujna 2018. vraćamo se na uobičajenu satnicu sv. misa.

Tako će raspored sv. misa biti:

- Čerin u 8 i 11 sati;

- Donji Mali Ograđenik u 9 sati;

- Donja Blatnica u 9:30 sati;

- Donji Veliki Ograđenik u 10:30 sati. 

Od sutra i na Čerinu sv. mise ćemo slaviti u župnoj crkvi, a ne na vanjskom oltaru.

Top