PRESVETO TROJSTVO

 

Danas slavimo svetkovinu Presvetoga Trojstva, katolički blagdan jedan od najvažnijih u crkvenoj godini. Slavi se u prvu nedjelju nakon blagdana Duhova (nedjelja prije blagdana Tijelovo).

Isus nam je otkrio najveću tajnu o Bogu: Bog nije osamljenik, Bog je neizreciva zajednica ljubavi Oca i Sina i Duha Svetoga. U Bogu su trojica, tri osobe: Otac - Sin - Duh Sveti. Stoga kažemo: samo je jedan Bog, a u Bogu su tri osobe. Tajnu "trojedinog" Boga nazivamo Presveto Trojstvo.

Ta stvarnost naše vjere premašuje i nadilazi naš razum. Boga ne možemo potpuno shvatiti ni izraziti, jer Bog je "veći od našeg srca" i naše pameti, kako kaže sv. Ivan (usp. 1 Iv 3,20). No u svojoj se vjeri oslanjamo na riječi Isusa Krista, Sina Božjega koji nam je objavio tu najdublju tajnu o Bogu. On je rekao: "Nitko ne poznaje Boga osim Sina i onaj kome Sin hoće da objavi" (Mt 11,27).
Svoju vjeru u Presveto Trojstvo izražavamo kad god se križamo znakom križa i ispovijedamo: "U ime Oca i Sina i Duha Svetoga." Time obnavljamo svoje krštenje jer smo po Isusovu nalogu tako kršteni i križem posvećeni Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.

U evanđelju sv. Mateja Isus na dan svog uzašašća daje učenicima posljednju zapovijed: "Idite po svem svijetu. Sve narode učinite mojim učenicima. Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga" (Mt 28,19-20).

Video

    

            

       

Župa Svetog Stjepana Prvomučenika

Top