NOVI RASPORED NEDJELJNIH SVETIH MISA

 

Sutra, 29. travnja 2018. u našoj župi počinje blagoslov polja. Za vrijeme blagoslova polja raspored svetih misa po crkvama bit će malo izmijenjen kako bismo mogli slaviti dvije mise u župnoj crkvi, jer u župnu crkvu ipak gravitira najveći dio župe.

Ovakav raspored svetih misa vrijedi od sutra, 29. travnja i ostaje do 29. lipnja, kada završava blagoslov polja u našoj župi.

Novi raspored svetih misa je sljedeći:

- Čerin – 8 i 11 sati;

- Donji Mali Ograđenik – 8 sati;

- Donji Veliki Ograđenik – 9:30 sati;

- Donja Blatnica – 9:30 sati.

Video

    

            

       

Župa Svetog Stjepana Prvomučenika

Top