Nabavka orgulja na Čerinu

Pokrenuli smo nabavku orgulja za našu župnu crkvu sv. Stjepana na Čerinu. Veliki je to projekt. Potrebno je skupiti 40 000 KM za elekronske suvremene orgulje. To se nabavlja za stoljeća. Mnogi to ne shvaćaju. Nadamo se da će shvatiti kada ih ako Bog da nabavimo. Naša župa i crkva zaslužuje da ima liturgijsko sviralo za potrebe molitveno sakramentalnih slavlja. Nadamo se da ćete to svim srcem podržati na čemu vam se unaprijed zahvaljujemo!

Top