Blagdan sv. Stjepana 2013.

Dragi župljani!

Draga braćo i sestre!

Pred samom smo blagdanom sv. Stjepana Prvomučenika našega zaštitnika. Želimo se što bolje duhovno pripremiti zato i organiziramo duhovnu obnovu, posebno u ovoj Godini vjere. Vjera nam je važna, jer bez nje život postaje nesiguran. Ona nam je oslonac u životu. Zato ove godine želimo razmišljati i moliti na tu temu da se naša vjera ojača kako pojedinca tako i cijele naše župne zajednice.

Naši stari davno su prije sto pedeset godina izabrali su sv. Stjepana na uzora i zaštitnika. Zato što je bio čovjek vjere.

Ništa ga nije moglo rastaviti od ljubavi Božje. Pa ni progonstvo, ni smrt. To ga je još više ujedinilo, povezalo s Bogom. Njegov duh bio je snažan tako da je svoj život uložio za Krista. Nije se bojao, jer je imao čvrstu vjeru. Takvih nam ljudi treba i danas.

U svom pismu za Godinu vjere papa Benedikt XVI. ističe:

„Nerijetko se događa da se vjernici više brinu za društvene, kulturne i političke posljedice svoga zauzimanja, dok na vjeru i dalje gledaju kao na nešto što se samo po sebi podrazumijeva u zajedničkom života. No zapravo ta pretpostavka ne samo da se više ne može uzimati zdravo za gotovo, već je štoviše često zanijekana. Dok je u prošlosti bilo moguće prepoznati jedinstveno kulturnu matricu, koja je naširoko prihvaćana u svojem podsjećanju na sadržaje vjere i na vrijednosti koje ona nadahnjuje, danas se čini kako, uslijed duboke krize vjere kojom su pogođene mnoge osobe, to nije slučaj u velikim područjima društva.

Ne možemo prihvatiti da sol postane bljutava i da svjetlo bude skriveno (usp. Mt 5, 13-16). I današnji čovjek može iznova osjetiti potrebu poput Samarijanke poći na zdenac da sluša Isusa, koji poziva vjerovati u Nj i crpiti s njegova izvora,iz kojeg teče voda živa (usp. Iv 4,14). Moramo s novom radošću u srcu uživati Božju riječ, koju je na vjerni način prenijela Crkva, i Kruh života, koji se daju kao potpora onima koji su njegovi učenici (usp. Iv 6, 51)“.

To nas sve boli kada na poziv Crkve na odgovaramo žarom vjere. To nas izaziva da djelujemo u duhu Božjemu kako bismo probudili one koji ne mare poput sv. Stjepana našega zaštitnika.

U posebnom smo ozračju obnove župne crkve na Čerinu pred veliku proslavu 150. obljetnice župe dogodine. Molimo vas za pomoć kako bi crkva dogodine zablistala. Tako će sva milostinja i prikupljeni prilozi ići za obnovu župne crkve. Molimo vas sve župljane da sve svoje obveze podredite ovom molitveno sakramentalnom susretu na Čerinu. Neka sve bude u popodnevnim satima zatvoreno kako bi svi župljani, stariji i mlađi mogli sudjelovati u što većem broju.

Čerin, srpnja 2013. VAŠI ČERINSKI FRATRI

Preuzmite ovogodišnji prospekt i čitajte!

Top