Blagoslovi polja u našoj Župi

B L A G O S L O V I    P O L J A  2 0 1 3 .

Dan

Blagdan

Groblje

Vrijeme

28. travnja

nedjelja

Gornji Mali Ograđenik – groblje

11,00 sati

5. svibnja

nedjelja

Gornji Veliki Ograđenik – Pododaci

11,00 sati

9. svibnja

Uzašašće

Gornji Mali Ograđenik – Podišta

11,00 sati

12. svibnja

nedjelja

Dragićina – Stojića groblje

11,00 sati

12. svibnja

nedjelja

Gornji Veliki Ograđenik – Čmarevac

11,00 sati

19. svibnja

nedjelja

Donji Veliki Ograđenik – GHV

11,00 sati

26. svibnja

nedjelja

Donja Blatnica – Bakri

11,00 sati

26. svibnja

nedjelja

Gornji Hamzići – Novo groblje

11,00 sati

30. svibnja

Tijelovo

Gornji Veliki Ograđenik – Šušnjar

11,00 sati

2. lipnja

nedjelja

Donja Blatnica – Grmine

11,00 sati

2. lipnja

nedjelja

Donji Veliki Ograđenik – Šarčevo

11,00 sati

9. lipnja

nedjelja

Čalićko groblje

11,00 sati

16. lipnja

nedjelja

Donji Mali Ograđenik – Dugandžića

11,00 sati

24. lipnja

Ivandan

Hamzići – Elezovac

11,00 sati

29. lipnja

Petrovdan

Čerinsko groblje

11,00 sati

*    Nije moguće svakom udovoljit, puno je grobalja, a malo slobodih nedjelja kako ne bismo ušli u vruće ljetne dane.  Molimo vas za razumijevanje!

Top