SVETA POTVRDA U ŽUPI

Subota, 21. svibnja 2016.

Svečana sv. Misa biti će u 10 sati. Krizmanici zajedno sa svojim kumovima trebaju doći pola sata ranije pred crkvu radi procesije.

Sv. Ispovijed za krizmanike, kumove i roditelje biti će u danas u 17 sati na Čerinu.

Našim krizmanicima u ime cijele Župe čestitamo i želimo da surađuju s darovima Duha Svetoga u životu.

Krizmanici će dobiti Uspomene od sv. Krizme na Tijelovo, 26. svibnja nakon večernje sv. Mise.

Top