SV. FRANJO U DONJOJ BLATNICI

Za proslavu blagdana sv. Franje, koji je zaštitnik filijalne crkve u D. Blatnici, pripremati ćemo se Trodnevnicom od 1. do 3. listopada 2015.

Sv. Ispovijed biti će od 17 sati, sv. Krunica u 17,30, pobožnost i sv. Misa u 18 sati.

Četvrtak, 1. listopada 2015.

Tema: Godina posvećenog života

Predvodi: fra Miro Šego, Čitluk

Klanjanje Presvetom Oltarskom Sakramentu

Petak, 2. listopada 2015.

Tema: Jubilej milosrđa Božjega

Predvodi: fra Perica Ostojić, Mostar

Subota, 3. listopada 2015.

Tema: Franjin duh u nama

Predvodi: fra Slaven Brekalo, Čerin

Nedjelja, 4. listopada 2015.

Procesija s kipom sv. Franje oko crkve

Svečana sv. Misa u 11 sati

Predvodi: fra Goran Azinović, Humac

Top