SVETOHRANIŠTE I KRSTIONICA U ŽUPNOJ CRKVI NA ČERINU

Nakon velike obnove župne crkve sv. Stjepana na Čerinu, ovih dana su pristigli umjetnički radovi kipara Ilije Skočibušića: vrata svetohraništa i detalj na krstionici.

Hvala svima koji su bili otvorena srca i izdašni u financiranju ovih svetih i velikih projekata.

Još je preostalo nešto sitnih radova kako bismo u potpunosti završili obnovu župne crkve, nadamo se i njih uskoro dovršiti. Hvala svima na podršci i pomoći koju ste nam iskazali. Neka vas Bog podrži u vašem plemenitom nastojanju.

Bog vas blagoslovio!

Top