KONCERT KOMORNOG DUA

U srijedu, 1. listopada 2014, nakon večernje sv. Mise u župnoj crkvi sv. Stjepana na Čerinu održan je koncert komornog dua. Koncert su pripremile i izvele Ivana Zrimšek - Šaravanja i Katja Krolo-Šarac.

Ivana Zrimšek – Šaravanja, piccolo & flauta

Katja Krolo-Šarac, orgulje

K  O  N  C  E  R  T

A. Vivaldi:           Concerto C - dur RV 443

(1678 – 1741)               Allegro – Largo – Allegro molto

D. Buxtehude:     Praeludium g – mol BuxWV 163

(1637 – 1707)

G. F. Händel:       Sonata prima e –mol

(1685 – 1759)               Grave – Allegro – Adagio – Allegro

J. S. Bach:           Sonata g – mol BWV 1020

(1685 – 1750)               Allegro – Adagio – Allegro

J. Härtel:              Partita III d – mol

(1727 – 1789)               Allegro – Largo - Vivace

Ivana Zrimšek – Šaravanja rođena je u Mostaru. Osnovno glazbeno obrazovanje započinje u Muzičkoj školi I. i II. stupnja u Mostaru u klasi prof. Suzane Basarić-Ilić, koje pod ratnim okolnostima biva prekinuto, te odmah po završetku rata nastavljeno u Glazbenoj školi Ivana pl. Zajca u Mostaru. Potom upisuje i završava srednju glazbenu školu Ivana pl. Zajca u Mostaru u klasi prof. Vilme Tarčuk

Kao srednjoškolka svirala je i nastupala sa Hrvatskom limenom glazbom Mostar te sa vokalnom ženskom skupinom Speranza, u kojima je bila stalni član.

Akademske godine 2007/08. upisuje studij Glazbene umjetnosti na FPMOZ-i u Mostaru-smjer flauta, u klasi dr.art. Ane Domančić-Krstulović. Pohađala je seminare kod Felixa Rengglia, Riccarda Ghiania, Sophie Dufeutrelle, Pierre-Yves Artauda i Ane Domančić-Krstulović, te stručna predavanja Emmanuela Pahuda, Maria Caroli-a, Amy Porter, Bulenta Evcila, Peter-Lukas Grafa, Mike Mower-a.

Tijekom studija bilježi nastupe sa Simfonijskim Orkestrom Mostar - s kojim je nekoliko puta nastupila i kao solist, te sa mostarskim Vojnim orkestrom. Nastupala je na brojnim sveučilišnim događajima, koncertima i promocijama kao solist i kao duo sa flautisticom Tinom Korać-Hasanović. Nastupala je kao solist na koncertnoj turneji tamburaškog orkestra Šurmanci iz župe Međugorje. U župi Međugorje je angažirana kao vanjski suradnik u glazbenoj sekciji Frame.

Kao učitelj flaute radila je u Osnovnoj glazbenoj školi u Čitluku, Međugorju i Ljubuškom.

U srpnju 2013. godine imenovana je za ravnateljicu Osnovne glazbene škole „Ljubuški“, te trenutno obnaša tu dužnost.

Voditelj je velikog mješovitog zbora crkve sv. Kate u Ljubuškom.

Živi s obitelji u Ljubuškom.

Katja Krolo - Šarac (Zagreb, 1974.) završila je osnovnu i srednju Glazbenu školu „Vatroslav Lisinski“, smjer „glasovir“ u klasi prof. Ivančice Ferek-Petrić. Nakon položene mature upisuje Institut za crkvenu glazbu „Albe Vidaković“ - orgulje u klasi prof. Jasne Šumak-Picek. Zbog, tada još uvijek neriješenog statusa Instituta, odlazi na studij u inozemstvo gdje 1995. g. upisuje studij crkvene glazbe na Univerzitetu za glazbu i scensku umjetnost u Grazu - orgulje u klasi mag. Karin Tausch. 1999. g. završava studij i stječe naslov „diplomiranog crkvenog glazbenika“. Iste godine upisuje magistarski studij na istom fakultetu, smjer „orgulje“ kod mag. Karin Tausch te smjer „zborovođa i kantor“ u klasi Domkapellmeister-a Josef Döllera. U lipnju 2001. završava postdiplomski studij iz oba smjera te stječe titulu „magistra artium“.

Nakon završetka studija vraća se u rodni grad, gdje djeluje kao službeni orguljaš i zborovođa u crkvi Svetog Mateja u Dugavama, te kao korepetitor pjevačkog zbora „Bašćina“.

Od školske godine 2002./03. živi i djeluje u BiH. Docentica je na Studiju glazbene umjetnosti pri Fakultetu prirodoslovno – matematičkih i odgojnih znanosti te voditeljica Akademskog pjevačkog zbora Sveučilišta u Mostaru. Održala je više solističkih koncerata u Hrvatskoj, Mađarskoj i BiH.

 

Top